1.2.2 Prorektor

Del av Universitetets ledning; Universitetsledningen och ledningsråd

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
https://katalog.uu.se/empinfo?id=AA43_1

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin