4.1 Biblioteksledning

Del av Universitetsbiblioteket

Överbibliotekarie: Lars Burman

Biträdande överbibliotekarie: Johanna Hansson

Telefon:
070-425 03 69, 018-471 39 10
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.ub.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin