4.8 Avdelningen för specialsamlingar

Del av Universitetsbiblioteket

Telefon: 018-471 39 53

Specialläsesalen: 018-471 39 43

Telefon:
018-471 39 53
E-post:
fraga.biblioteket@ub.uu.se
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.ub.uu.se/
Avdelnings­chef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin