4.2 Avdelningen för biblioteksstöd

Del av Universitetsbiblioteket

Intendentur Carolina Rediviva: ub.intendentur@uu.se

Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.ub.uu.se/
Avdelnings­chef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin