22.3.2 Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling

Del av Institutionen för läkemedelskemi

Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 574
751 23 UPPSALA
Webbsida:
http://www.ilk.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin