14.1.2 Avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS)

Del av Engelska institutionen

Föreståndare: Dag Blanck

Fulbrightprofessor: 2254

Institutet inrättades 1985 med uppgift att stimulera, initiera och bedriva forskning om Nordamerika (American Studies), i första hand inom områdena humaniora och samhällsvetenskap. Fr o m 2003 är SINAS en avdelning inom engelska institutionen.

Telefon:
018-471 22 08
Fax:
018-471 12 29
E-post:
info@engelska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala
Webbsida:
http://www.engelska.uu.se
Föreståndare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin