15.8.1 Teknisk/administrativ personal

Del av Nationalekonomiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.nek.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin