16.6 Övriga institutioner som medverkar i lärarutbildning

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Institutionen för biologisk grundutbildning

Ekonomisk-historiska institutionen

Engelska institutionen

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Institutionen för fysik och astronomi

Företagsekonomiska institutionen

Institutionen för geovetenskaper

Historiska institutionen

Institutionen för informatik och media

Institutionen för informationsteknologi

Institutionen för kostvetenskap

Kemi-institutioner inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kulturgeografiska institutionen

Institutionen för lingvistik och filologi

Litteraturvetenskapliga institutionen

Matematiska institutionen

Institutionen för moderna språk

Nationalekonomiska institutionen

Institutionen för nordiska språk

Institutionen för psykologi

Sociologiska institutionen

Statsvetenskapliga institutionen

Teologiska institutionen

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin