Områdesnämnden för medicin och farmaci

Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Mandatperiod: 2023-07-01 -- 2026-06-30

(studeranderepresentanter 2023-07-01 -- 2024-06-30)

Ordinarie ledamöter

Mats Larhed, vicerektor, ordförande

Eva Tiensuu Janson, stf vicerektor, vice ordförande

Karin Forsberg Nilsson, dekan vid medicinska fakulteten

Mathias Hallberg, dekan vid farmaceutiska fakulteten

Anja Sandström, prodekan för utbildning på grund och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten

Mats Målqvist, prodekan för utbildning på grund och avancerad nivå vid medicinska fakulteten

Alkistis Skalkidou, professor

Anna Rostedt Punga, professor

Anna-Karin Olsson, professor

Lars Feuk, professor

Nils Hailer, professor

Ulrika Winblad, professor

Lionel Guy, docent

Eva Jangland, universitetslektor

Fredrik Ahlsson, universitetslektor

Maria Kjellsson, universitetslektor

Markus Sjöblom, universitetslektor

Olof Idevall, forskare

Lukas Zeger, doktorand

Ernst Bergman, student

Oskar Lövström, student

Suppleanter

Matthew Rosenberg, doktorand

Vakant, student

Fackliga representanter

Anna Collén, ST

Ulrika Persson-Fischier, SACO

Närvaro- och yttranderätt

Christel Bergström, prodekan för samverkan

Pernilla Åsenlöf, prodekan för medicinska fakulteten

Peter Stålberg, prodekan för utbildning på forskarnivå

Tove Fall, prodekan för infrastruktur

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör

Ansvarig handläggare

Annika Bokström, fakultetshandläggare

Till vetenskapsområdet hör medicinska och farmaceutiska fakulteterna samt centrumbildningar mm.

Kansli se 3.11.2

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin