Fakultetsnämnd

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Teologiska fakulteten

Ordinarie ledamöter: Professor Cecilia Wejryd (dekan, ordf.), professor Ulf Zackariasson (prodekan, vice ordf.), universitetslektor Maria Essunger, universitetslektor Lars Löfquist, professor Elena Namli, universitetslektor Anders Sjöborg, universitetslektor Jens Borgland, universitetslektor Maria Klingenberg, professor Cecilia Wassén, doktorand Lisa Bukhave, doktorand Evelina Edfors, student Tilly Hilariusson, student vakant, TA-representant Peter Mannheimer

Suppleanter: doktorand Gabriel Echazu, student vakant, TA-representant Pär Ottoson

Sekreterare: Karin Andersson Schiebe

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.teolfak.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin