47.8.1 Avdelningen för nationella minoriteters språk och kultur - 370

Del av Enheter med anknytning till universitetet; Institutet för språk och folkminnen

Besöksadress:
Alsnögatan 7, 7 trappor
116 41 Stockholm
Postadress:
Box 20057
104 60 Stockholm
Webbsida:
https://www.isof.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin