47.8.7 Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala - 320

Del av Enheter med anknytning till universitetet; Institutet för språk och folkminnen

Besöksadress:
von Kraemers allé 19, Arkivcentrum
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA
Webbsida:
https://www.isof.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin