47.6.2 Kommunikationsenheten

Del av Enheter med anknytning till universitetet; Nordiska Afrikainstitutet (fristående från Uppsala universitet)

Besöksadress:
Villavägen 6
75236 Uppsala
Postadress:
Box 1703
751 47 UPPSALA
Webbsida:
https://nai.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin