37.2.2 International Programme in the Physical Sciences (IPPS)

Del av Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, centrum m.m.; International Science Programme (ISP)

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 549
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.isp.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin