40.1.1 BMC-intendenturen

Del av Intendenturorganisationen; Biomedicinskt centrum (BMC)

Besöksadress: Receptionen, Husarg. 3, Hus B7 plan 1

Postadress: Box 570, 751 23 UPPSALA

Tel: 018 471 4950

E-post: receptionen@bmc.uu.se

Godsmottagningen: Husarg. 3, Hus D0 plan 1

Tel: 018 471 4049

E-post: godset@bmc.uu.se

Lokalbokning: Husarg. 3, Hus B7 plan 1

Tel: 018 471 4001

E-post: lokalbokningen@bmc.uu.se

Telefon:
018-471 49 50
E-post:
receptionen@bmc.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 570
751 23 UPPSALA
Webbsida:
http://www.bmc.uu.se
Föreståndare:
Intendent:
Bitr. intendent:
Katalog­ansvarig:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin