46.1.2.1 Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet, Sektionen vid Uppsala universitet

Del av Intresseorganisationer och studentkårer; Personalorganisationer; TCO-OFR/S

Ordförande: Suzanne Borén-Andersson

Vice ordförande: Peter Knutar

Telefon:
018-471 19 96
E-post:
tco@uadm.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsv. 7 A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA
Webbsida:
https://st.org/st-inom-universitets-och-hogskoleomradet/uppsala-universitet

Organisation

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin