Saco-S vid Uppsala universitet

Del av Intresseorganisationer och studentkårer; Personalorganisationer

Saco-S vid Uppsala universitetet är ett gemensamt lokalt organ för samtliga Sacoförbund med medlemmar anställda inom universitetet.

Det bästa sättet att nå oss är via e-post till

saco@uu.se

Robert Malmgren, ordförande

Lars Madej, vice ordförande

E-post:
saco@uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA
Webbsida:
http://www.saco.fackorg.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin