Saco-föreningar

Del av Intresseorganisationer och studentkårer; Personalorganisationer; Saco-S vid Uppsala universitet

Campus Gotland

vilande

Universitets biblioteket

Emma Kristina Carlsson, ordförande

Förvaltningen

Paula Karlström, tf ordförande

Ångström

Marco Chiodaroli

Företagsekonomiska institutionen

Josef Pallas, ordförande

Statsvetenskapliga institutionen

Johanna Petersson Fürst, ordförande

Teologiska institutionen

Thomas Ekstrand, ordförande

Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin