46.1.1 Huvudskyddsombud

Del av Intresseorganisationer och studentkårer; Personalorganisationer

Samordnande huvudskyddsombud

Uppsala universitet

Ann-Kristin Lindberg

Skyddsområde 1

Ekonomikum, UUB, Gamla torget, kv Munken, Musicum, Gustavianum

HSO Ann-Kristin Lindberg

Skyddsområde 2

Segerstedthuset, Engelska parken, SCAS, Blåsenhus

HSO Fredrik Movitz

Skyddsområde 3

EBC, Geocentrum, Botaniska trädgården (inkl Erken och Klubban), Linnés Hammarby

HSO Nahid Heidari

Skyddsområde 4

BMC

HSO Mojgan Seraji, Stf Nina Williams

Skyddsområde 5

Rudbecklaboratoriet, Akademiska sjukhuset

HSO Nahid Heidari

Skyddsområde 6

Polacksbacken

HSO Peter Gonzalez Lundström

Skyddsområde 7

Campus Gotland

HSO Sara Utas Vestling

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin