44.4 Finansförvaltningen

Del av Uppsala Akademiförvaltning

Kent Berg, akademiräntmästare, 7540

Besöksadress: Drottninggatan 4, plan 6

Postadress: Box 121, 751 04 Uppsala

Besöksadress:
Drottninggatan 4, plan 6
Postadress:
Box 121
751 04 UPPSALA
Webbsida:
http://www.uaf.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin