44.5 Ekonomi

Del av Uppsala Akademiförvaltning

Maria Lif, redovisningschef 7544

Besöksadress:
Drottninggatan 4, plan 6
Postadress:
Box 121
751 04 UPPSALA
Webbsida:
http://www.uaf.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin