Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

- professor Tora Holmberg, vicerektor (ordf.)

- professor Mattias Martinson, stf. vicerektor (vice ordf.)

- professor Cecilia Wejryd, dekan teolfak (suppleant: universitetslektor Ulf Zackariasson, prodekan)

- professor Anna Singer, dekan jurfak (suppleant: professor Joel Samuelsson, prodekan)

- professor Erik Lindberg, dekan histfil (suppleant: professor Torbjörn Gustafsson Chorell, prodekan)

- professor David Håkansson, dekan språkfak (suppleant: professor Ingela Nilsson, prodekan)

- professor Joakim Palme, dekan samfak (suppleant: professor Annika Waern, prodekan)

- professor Esbjörn Larsson, dekan fak.utb.vet. (suppleant: professor Jenny Wiksten Folkeryd, prodekan)

- universitetslektor Jenny Eriksson Lundström, lärarrepresentant

- professor Torbjörn Andersson, lärarrepresentant

- professor Erik Smitterberg, lärarrepresentant

- professor Kerstin Rydbeck, lärarrepresentant

- doktorand Emma Sundström, studeranderepresentant

- student Maria Idrén, studeranderepresentant

- student Evina Zebili, studeranderepresentant

- student Johannah Rybrant, studeranderepresentant

Gruppsuppleanter för studeranderepresentanterna:

- student Jasmine Carlsson, studeranderepresentant

- student Jonas M. Eriksson, studeranderepresentant

Fackliga representanter

- Charlotte Baltzer (SACO)

- Peter Knutar (TCO) (suppleant: Jenny Jansson (TCO))

Sekreterare

Kim Solin, utbildningsledare

Övriga närvarande

Anna Sofia Hedberg, kanslichef

Jonas Svensson, controller

Maria Lindahl, administratör

Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.hum-sam.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin