10.1 Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa är ett samarbetsforum för Uppsala universitets forskning kring demokrati, fred och rättvisa. Kärnan och det långsiktiga målet med verksamheten är att främja institutionsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och utbildning samt att öka internationaliseringen i miljön. I samarbetet ingår Institutionen för freds- och konfliktforskning, Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Hugo Valentin-centrum, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) samt avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Engelska institutionen.

Forskningsledare: Patricia Mindus, 018-471 71 76

Forskningsassistent: Mattias Vesterlund, 018-471 53 53

Postadress: Box 512, 751 20 Uppsala

Webbplats: http://www.uppsalaforum.uu.se

E-post:
mattias.vesterlund@ires.uu.se
Besöksadress:
Gamla Torget 6, rum B 512
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.uppsalaforum.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin