10.2 Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Circus är en plattform för att initiera och utveckla tvärgående kultur- och samhällsforskning vid Uppsala universitet. Verksamheten är organiserad direkt under Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Circus arbetar med flera olika former av stöd såsom stöd till forskarnätverk, till arrangemang av workshops, seminarier och symposier, samt andra aktiviteter avsedda att utveckla nya forskarsamarbeten. Circus arbetar både med utlysningar och med mer anpassade stöd till olika initiativ inom ramen för Circus uppdrag.

Kontakta gärna Circus för att diskutera idéer till aktiviteter och andra initiativ:

Claes-Fredrik Helgesson, föreståndare: claes-fredrik.helgesson@circus.uu.se

Ingrid Berg, Projektledare och biträdande föreståndare: ingrid.berg@circus.uu.se

Helena Grönqvist, projektledare: helena.gronqvist@circus.uu.se

Maria Pananaki, projektsamordnare:

Maria Pananki@circus.uu.se

Linda Isacsson, projektkoordinator:

Linda Isacsson@uu.se

Mella Köjs, administratör: mella.kojs@circus.uu.se

Allmän e-post: info@circus.uu.se

Läsa mer:

Circus externa hemsida

Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 8 A
753 12 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala
Webbsida:
http://www.hum-sam.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin