35.1.1 Nationellt resurscentrum för biologiundervisning

Del av Institutionen för biologisk grundutbildning

E-post:
info@bioresurs.uu.se
Besöksadress:
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1
Postadress:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA
Webbsida:
http://www.bioresurs.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin