31.2.5 Statistik, AI och data science

Del av Matematiska institutionen

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Webbsida:
https://www.math.uu.se/forskning/statistik--ai-och-data-science/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin