35.3.3 Limnologi

Del av Institutionen för ekologi och genetik

Programansvarig: Eva Lindström, 018-471 6497

Telefon:
018-471 27 00
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Webbsida:
http://www.ieg.uu.se/limnologi/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin