Farmacie hedersdoktorer

Del av Hedersdoktorer; Hedersdoktorer vid farmaceutiska fakulteten

I vår personalkatalog (AKKA) kommer vi bara att lista de hedersdoktorer som samtidigt har en anställning vid universitetet.

Listan över fakulteternas samtliga hedersdoktorer finns dock publicerad på följande webbsida.

http://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/priser-utmarkelser/hedersdoktorer

För ytterligare information vänligen kontakta Hedersdoktorsregistret, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala, e-post: honorare@uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin