Veterinärenheten

Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci; Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm

Veterinär och resurs inom Försöksdjursvetenskap på Uppsala universitet.

Veterinärerna nås på ank 4776 och ank 4874

Epostadress: veta@uadm.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin