23.1 Forum för astma- och allergiforskning

Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci; Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm

Föreståndare: prof. Per Venge

Telefon:
018-611 42 46
Fax:
018-611 37 03
Postadress:
Klinisk kemi, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin