3.13.3 Lednings- och utvecklingsstöd

Del av Universitetsförvaltningen; Planeringsavdelningen

Enheten för Lednings- och utvecklingsstöd utgör universitetsledningens kvalificerade utrednings- och handläggningsresurs samt stöd till större utvecklingsprojekt och förändringsarbete.

Enheten består av tre funktioner:

- en sekretariatsfunktion som ansvarar för att ge administrativt stöd till

konsistoriet, universitetsledning och universitetsgemensamma ledningsorgan

- en utredningsfunktion som genomför utredningar, samordnar remissvar, är

koordinator för internationella nätverk och arbetar med universitetövergripande

samordning av utbildning, internationalisering och samverkan.

- en utvecklingsstödsfunktion som har till uppgift att samordna och stödja

pågående och planerade administrativa förändrings- och utvecklingsarbeten och

har även en roll som projektkontor. Funktionen ger stöd i projektarbete,

processmetodik och processkartläggning, workshopledning, riskanalyser m.m.

Projektmodell - mallar, projektprocess, handbok

Processer - mallar, metoder, handbok

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala
Enhetschef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin