3.13.2 Enheten för samordnat forskningsstöd

Del av Universitetsförvaltningen; Planeringsavdelningen

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin