32.1.2 Astronomi och rymdfysik

Del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Eric Stempels 018-471 5994

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.physics.uu.se/forskning/astronomi-och-rymdfysik/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin