32.1.6 Materialteori

Del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Biplab Sanyal 018-471 3624

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin