32.1.12 Röntgenfysik

Del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Nicusor Timneanu 018-471 36 11

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.physics.uu.se/forskning/molcond/
Avdelnings­chef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin