32.1.10 Kärnfysik

Del av Institutionen för fysik och astronomi

avdelningsföreståndare Johan Nyberg 018-471 3047

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.physics.uu.se/forskning/karnfysik/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin