32.1.8 Högenergifysik

Del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Rikard Enberg, 018-471 7617

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.physics.uu.se/forskning/hogenergifysik/
Föreståndare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin