32.1.13 The Svedberg-laboratoriet

Del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Elin Hellbeck, 018-471 3850

Besöksadress:
Thunbergsv. 3D
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 533
751 21 Uppsala
Webbsida:
http://www.uu.se/tsl

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin