32.1.4 Teoretisk fysik

Del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare Maxim Zabzine 018-471 3247

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.physics.uu.se/forskning/teoretisk-fysik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin