3.10.2 Enheten för avdelningsgemensamma funktioner

Del av Universitetsförvaltningen; Kommunikationsavdelningen

Enheten för avdelningsgemensamma funktioner utgör ett strategiskt och operativt stöd till universitetet i varumärkesfrågor, visuell profil, översättningar och webbutveckling. Enheten svarar därutöver för stöd till universitetsledningen vad gäller bland annat underlag till tal och andra texter samt samordnar förberedelserna inför Uppsala universitets 550-årsjubileum 2027.

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala
Enhetschef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin