3.10.3 Enheten för studentrekrytering

Del av Universitetsförvaltningen; Kommunikationsavdelningen

Enheten för studentrekrytering svarar för universitetsövergripande marknadsföring och rekrytering gällande utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Enheten planerar och genomför till exempel Universitetsdagen och representerar universitetet vid utbildningsmässor samt svarar för annonsering och producerar trycksaker i rekryteringssyfte.

Enheten stödjer program- och kursansvariga vad gäller studentrekrytering såväl nationellt som internationellt.

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala
Enhetschef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin