3.10.4 Enheten för ledningsstöd och samverkan

Del av Universitetsförvaltningen; Kommunikationsavdelningen

Enheten för ledningsstöd och samverkan svarar för akademiska högtider, samordnar inkommande besök, administrerar rektors mottagningar och stödjer universitetsledningen i protokollära frågor. Enheten svarar vidare för projektledning inom ramen för samverkan med det omgivande samhället och kulturarvet vid universitetet. Det årliga toppmötet Uppsala Heath Summit i Uppsala projektleds av enheten.

Kontakt doktorspromotion: doktorspromotion@uadm.uu.se

Kontakt professorsinstallation: akademiskafester@uadm.uu.se

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala
Enhetschef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin