34.3.3 Fysikalisk kemi

Del av Institutionen för kemi - Ångström

E-post:
info-ang@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA
Webbsida:
https://kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi
Forskningsledare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin