34.3.6 Strukturkemi

Del av Institutionen för kemi - Ångström

E-post:
info-ang@kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala
Webbsida:
https://kemi.uu.se/angstrom/forskning/strukturkemi
Forskningsledare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin