34.3.4.2 Mikrobiell Kemi

Del av Institutionen för kemi - Ångström; Molekylär biomimetik

E-post:
info-ang@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75120 Uppsala
Postadress:
Box 523
75120 Uppsala
Webbsida:
https://kemi.uu.se/angstrom/forskning/molekylar-biomimetik/mikrobiell-kemi
Forskningsledare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin