3.4.1 Enheten för universitetspedagogik

Del av Universitetsförvaltningen; Avdelningen för kvalitetsutveckling

Enheten för universitetspedagogik arbetar med pedagogisk utveckling för främjande av kvaliteten i utbildningen på alla nivåer. Vi arbetar utifrån verksamhetens pedagogiska behov och erbjuder pedagogisk utbildning för undervisande personal, ger konsultativt stöd i pedagogiska frågor ute på universitetets olika campus och i den laborativa lärosalen samt genomför egna utvecklingsprojekt - allt med utgångspunkt i universitetets pedagogiska program. Våra pedagogiska utvecklare handlägger vidare universitetets pedagogiska priser och centrala projektmedel för pedagogisk utveckling.

E-post:
kvalitetsutveckling@uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin