3.4.2 Enheten för kvalitet och utvärdering

Del av Universitetsförvaltningen; Avdelningen för kvalitetsutveckling

Enheten för kvalitet och utvärdering arbetar med policyfrågor som rör kvalitetsarbete samt med olika strategiskt angelägna utvärderingar. Vi ger utvärderingsstöd till vetenskapsområden/fakulteter och institutioner i samband med interna och externa utvärderingar, exempelvis i form av konsultationer, samt i samband med UKÄ:s granskningar. Som stöd för kvalitetsutveckling genomförs vid enheten universitetsövergripande studier som exempelvis alumnundersökningar, doktorandundersökningar samt forskningshandledarunder sökningar.

Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin