3.4.3 Enheten för karriär och ledning i akademin

Del av Universitetsförvaltningen; Avdelningen för kvalitetsutveckling

Enheten för karriär och ledning erbjuder karriärstöd, coaching, handledning, ledarprogram, kurser, seminarier, workshops och konsultativt stöd. Utbudet syftar till att stödja forskare, lärare och akademiska ledare att skapa goda och kreativa miljöer och en hållbar karriär.

Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin