3.15.1 Enheten för fysisk säkerhet

Del av Universitetsförvaltningen; Säkerhetsavdelningen

Enheten för fysisk säkerhet arbetar bland annat med personsäkerhet (hot- och våldshantering), verksamhetsförsäkringen, passagesystemet, trygghetskameror, systematiskt brandskyddsarbete, riskanalyser vid besök/evenemang, samt utbildningar inom våra specialistområden.

Mer information finns i Medarbetarportalen under Stöd och service, Säkerhet.

E-post:
sakerhet@uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin