3.15.2 Enheten för informationssäkerhet

Del av Universitetsförvaltningen; Säkerhetsavdelningen

Enheten för informationssäkerhet samordnar, stödjer och utbildar inom informationssäkerhet - infoklassningar, riskanalyser, upphandlingsstöd, resesäkerhet med mera, samt stödjer, utbildar, övervakar och granskar universitetets IT-säkerhet. Enheten hanterar också universitetets samordnande cybersäkerhetsförmåga och bemannar CSIRT-funktionen (Cyber Security Incident Response Team)

Mer information om stödet finns i Medarbetaringången eller i universitetets Mål- och regelsamling, under Säkerhet.

CSIRT nås på security@uu.se eller anknytning 7560.

E-post:
security@uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin